Pokyny pro čtení jsou níže, ke stažení jsou na ORISu (závod 1. 6. 2013).

========================================================

 

Pokyny

Žebříček B-Čechy 2013 (3. a 4. závod)

Český pohár veteránů 2013

Liga Vysočiny 2013 (10. a 11. závod)

 

pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

paní Miroslavy Němcové  

Datum konání

sobota 1. 6. 2013 - závod na klasické trati

neděle 2. 6. 2013 - závod na krátké trat

Pořádající orgán

Český svaz orientačních sportů, sekce OB

Pořádající subjekt

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, o.s.; oddíl OB

Centrum

Bohdalec, louka na západním okraji obce

(GPS: 49°28'39.694"N, 16°3'4.877"E); pro oba závody stejné

zákaz nocování na shromaždišti

oddílové stany na S okraji centra. Šetřete místem, ať se všichni vejdou.

Udržujte pořádek a čistotu, dbejte pokynů pořadatelů.

Parkování

Parkování  bude organizované z průjezdní silnice v obci  Bohdalec.
Při parkování osobních aut dodržujte prosím pokyny pořadatelů, vzdálenost na shromaždiště 400 - 1000 m, značeno
Autobusy parkují cca 700 metrů od shromaždiště, před zaparkováním mohou závodníci vystoupit poblíž centra.
Parkovné 40 Kč za víkend se bude vybírat v sobotu.
Zákaz parkování mimo prostor určený pořadateli.

Dopravní omezení

Jeden z možných příjezdů - silnice I/37 mezi Velkou Bíteší a Ostrovem nad Oslavou je uzavřena

Prezence

v centru závodů
sobota: 9:30 – 11:00 hod.
neděle: 8:30 – 9:15 hod.
Prosíme vedoucí oddílů, aby oznámili, kteří závodníci nepřijeli. Umožníte tak start případným dalším zájemcům.

Vzdálenosti

parkoviště – centrum: 400 – 1000m, značeno
sobota: centrum – start: 700m, značeno modrobílými fáborky
neděle: centrum – start: 1400m, značeno modrobílými fáborky
centrum závodu = cíl
centrum závodu  –  ubytování: do 15 km

Start

Sobota 00 = 12:00 hod, intervalový
cesta na start vede po silnici na J okraji centra. V souvislosti s uzavírkou mostu v Laštovičkách je na ní zvýšený provoz.
DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI!

Neděle 00 = 10:00 hod, intervalový
Kategorie HDR nemá předem stanovené startovní časy a závodníci mohou startovat v libovolném startovním čase v rozmezí 00 až 150.

Mapy

sobota (klasická trať): Polák kategorie DH16 – DH40 měřítko 1:15000, ostatní kategorie 1:10000, velikost A4
neděle (krátká trať): Šejby, měřítko 1:10000, velikost A4
mapy na oba dny připravili: Petr Mareček, Jaromír Pospíšil, Jiří Pospíšil; stav květen 2013, použitý mapový klíč ISOM 2000
mapy budou vodovzdorně upraveny

Zvláštní mapové značky:
černý křížek – jiný umělý objekt
zelené kolečko – výrazný strom
černé kolečko – triangulační tyč

Upozornění Je zakázán postup po silnicích (označeno symbolem 711.0), vstup na kultivované plochy a pole (symbol 415.0), priváty (527.0), do zakázaných prostorů (709.0) a překonávání vysokých plotů (524.0). Porušení těchto zákazů bude v kritických místech hlídáno a trestáno diskvalifikací.

Terén

Zvlněný dobře průběžný terén v nadmořské výšce 540 až 591 m n. m. Množství komunikací a vodotečí (systémy melioračních rýh). Převážně jehličnatý porost s výskytem hustníků různé klasifikace.

Popisy kontrol

samoobslužně v centru závodu

Systém ražení

SPORTident. Ve startovním koridoru je povinnost vymazat čip a provést kontrolu vymazání. V cíli se razí cílová kontrola. V případě poruchy jednotky SI jsou v mapě označena místa pro náhradní ražení kleštěmi, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli. Po doběhu do cíle je závodník povinen provést vyčtení svého čipu, a to i v případě, že závod neabsolvoval celý.

Prostor závodu

veškerý les u centra závodů

Povinné úseky

start – začátek orientace a poslední kontrola – cíl: červené fáborky
V sobotu mají všechny kategorie od kontroly 131 povinný úsek a povinný průchod přes silnici II.třídy,
DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI!

Časový limit

sobota 180 minut pro všechny kategorie
neděle 90 minut pro všechny kategorie

Průběžné výsledky

budou vyvěšovány v centru

Uzavření cíle

sobota 18:30

neděle 15:00

Výdej map

neděle 14:00

První pomoc

lékař v prostoru cíle

Umývání

ve V části shromaždiště, nádrž s vodou, lavory

WC

pouze v centru (V část), cestou na start není žádná možnost

Občerstvení

v cíli voda se šťávou, v sobotu na trati voda
v centru budou po dobu závodů stánky s obvyklým sortimentem

Školka

v centru

Vyhlášení výsledků

sobota 16:00
neděle 14:30
Vyhlašují se první tři v kategoriích DH10N, DH10-12C, DH14-21B, vítězové v DH21C a DH35+

Protesty

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26. 2. poštou na adresu:

Jan Hladílek, Libušínská 16/16, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předpis

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2013

Ubytování

Závodníci, kteří si objednali ubytováni, obdrží ubytovací poukazy v obálce při prezentaci.
Sportovní hala TJ Žďár: Jungmannova 10, Žďár n/Sáz., vchod v přízemí, od zimního stadionu ( GPS 49°34´11.496“N, 15°56´28.172“E),  nástup v sobotu od 17:00,  ubytovaní závodníci dostanou v sobotu při vstupu do haly identifikační náramek, halu je potřeba vyklidit v neděli do 9:00;  po celou dobu bude přítomna služba; hala bude otevřena do 23:00
Ve sportovní hale je bufet, kde si můžete v sobotu večer objednat snídani na neděli. Pro konzumaci potravin zakoupených v bufetu nebo z vlastních zásob budou na galerii rozmístěny stoly. Žádáme závodníky, aby nejedli přímo na palubovce.

Internát Obchodního učiliště (postele s povlečením): Komenského 10, Žďár n/Sáz., vchod od sportovního hříště (GPS 49°33´58.314“N, 15°55´55.458“E), nástup v sobotu od 16:00; internát je potřeba vyklidit v neděli do 9:00
Dejte pokynů ubytovatele. Internát bude plně obsazen, pokoje jsou 3 lůžkové, počítejte s tím, že pokud oddíl nenaplní celý pokoj, bude k vám přidělen někdo z jiného oddílu.

Informace

https://pzr-zb-2013.webnode.cz/ nebo pzr@orientacnibeh.cz

Funkcionáři

ředitelka: Alena Rosecká
hlavní rozhodčí: Jan Hladílek, R2
stavitelé tratí: Bořivoj Skryja, R2 (klasická trať), Petr Mareček, R2 (krátká trať)