klasická trať: výsledky kategorií a mezičasy

middle: výsledky kategoríí a mezičasy