Ubytování

25.04.2013 14:56

V sekci Ubytování jsou zveřejněny vedle nabídky pořadatelů i další  možnosti kam složit znavené tělo na noc mezi závody.